Όροι και Χρήση

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H CarStereoCenter δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, και αξιοπιστία των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπό της αλλά και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών.
Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, Δεν ευθύνεται και Δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα , καθώς και μεταβολών ως προς την διαθεσιμότητα – χαρακτηριστικών (φωτογραφίες ,κείμενα) των παρεχομένων προϊόντων εφόσον αυτές οφείλονται σε αλλαγές των εταιριών κατασκευής τους.

Η CarStereoCenter στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Η ιστοσελίδα του CarStereoCenter ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Η εγγύηση των προϊόντων εξαρτάται,χρονικά, σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς.